اختصاص ده میلیارد تومان برای حل مشکل اب منطقه نوق

انارکی محمدی گفت :ده میلیارد تومان برای اب منطقه نوق امسال اختصاص  یافته است  که مشکل اب بسیاری از این روستاها حل می شود. نوشته اختصاص ده میلیارد تومان برای حل مشکل اب منطقه نوق اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.