ضرورت ایجاد مرکز امداد و نجات در بخش فردوس رفسنجان

علی محمدی بهجت گفت :با توجه به بعد مسافت رفسنجان تا جوادیه فلاح ایجاب می کند در این بخش یک مرکز امداد و نجات ایجاد شود. نوشته ضرورت ایجاد مرکز امداد و نجات در بخش فردوس رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.