مدیران بحران اقتصادی شهرستان را جدی بگیرند

حجت الاسلام شیخ علی هاشیمان گفت ::مدیران بحران اقتصادی را جدی بگیرند و راهکار ارائه بدهند امید داریم با اتحاد و همدلی بتوانیم از این مسیر بحران بگذریم. نوشته مدیران بحران اقتصادی شهرستان را جدی بگیرند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.