اگر دولت با مردم صادقانه رفتار کند انها تا پای جان از نظام و دولت حمایت خواهند کرد

امام جمعه رفسنجان گفت :مقام رهبری بارها تاکید داشتند که به امریکائیها اعتماد نیست باید به توان خود و دیگران تکیه کنیم ، اگر دولت و مجلس صادقانه با ملت رفتار کنند و ملت را فریب ندهند مردم تا پای جان از نظام و دولت حمایت خواهند کرد . نوشته اگر دولت با مردم صادقانه رفتار کند انها تا پای جان از نظام و دولت حمایت خواهند کرد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.