اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ قرانی حفظ سوره یاسین

اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ قرانی حفظ سوره یاسین اعلام شد. نوشته اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ قرانی حفظ سوره یاسین اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.