روحیه شهدا ایستادگی در مقابل دشمن است

سرهنگ علی سلطانی گفت : یک جناح در ایران نگاه غرب گرایانه دارد فکر می کند ارتباط باید با غرب باشد مشکل حل می شود،نگاه شهدا این است در مقابل دشمن ایستادگی کنیم . نوشته روحیه شهدا ایستادگی در مقابل دشمن است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.