شرکت فنی و مهندسی آذرمهریزان(فاراتل الکترونیک عابدینی) افتتاح شد

عصر امروز شرکت فنی و مهندسی آذرمهریزان(فاراتل الکترونیک) افتتاح شد. نوشته شرکت فنی و مهندسی آذرمهریزان(فاراتل الکترونیک عابدینی) افتتاح شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.