بازنشستگی 290 نفر از فرهنگیان رفسنجان تا پایان سال تحصیلی امسال

رئیس اداره آموزش و پرورش رفسنجان گفت: تا پایان سال تحصیلی امسال 290 نفر از نیروهای فرهنگی رفسنجان بازنشسته می شوند . نوشته بازنشستگی 290 نفر از فرهنگیان رفسنجان تا پایان سال تحصیلی امسال اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.