استان کرمان قطب فولاد کشور خواهد شد

مهدی حسینی نژاد گفت :در تکمیل ظرفیت ارزش افزوده از کنسانتره ،اهن و شمش برنامه ریزی کردیم که 55 میلیون تن برای شمش برنامه ریزی کردیم که از این مقدار ده میلیون تن در استان کرمان است و بزودی استان کرمان قطب فولادی کشور خواهد شد . نوشته استان کرمان قطب فولاد کشور خواهد شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.