روابط عمومی ها بایستی در فرایند نتیجه گیری مدیران سهم داشته باشد

مشاور وزیر و رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یک روابط عمومی نباید بگذارد لحظات آخر تنها نتیجه گیری ها را منعکس کند بلکه بایستی در فرایند نتیجه گیری های مدیران سهم داشته باشد. نوشته روابط عمومی ها بایستی در فرایند نتیجه گیری مدیران سهم داشته باشد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.