متقاضیان مسکن مهر در رفسنجان بازهم تجمع کردند

متقاضیان معترض مسکن مهر در رفسنجان صبح امروز برای چندمین بار در مقابل دفتر گسترش مسکن مهر تجمع کردند. نوشته متقاضیان مسکن مهر در رفسنجان بازهم تجمع کردند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.