زنگ سپاس و بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان شاهد رفسنجان نواخته شد / تصاویر

آیین نواخته شدن زنگ سپاس و بزرگداشت مقام معلم صبح امروز در دبیرستان شاهد رفسنجان با حضور مسئولین برگزار شد. نوشته زنگ سپاس و بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان شاهد رفسنجان نواخته شد / تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.