بعد از فلش

حادثه روی داده در کوره فلش در سال گذشته و نقش پر رنگ رسانه های محلی در انعکاس این حادثه نقطه عطفی در جریان رسانه ای شهر بود... نوشته بعد از فلش اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.