هزینه کردن برای دانش فرزندان سرمایه است

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان گفت: هزینه کردن برای دانش فرزندان سرمایه و پس انداز است، اگر بخواهیم در زمینه های مختلف پیشرفت کنیم باید برای فرزندان خود هزینه کنیم. نوشته هزینه کردن برای دانش فرزندان سرمایه است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.