پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی با همکاری چینی ها در رفسنجان آغاز بکار کرد

جلسه شورای حفاظت از منابع اب شهرستان رفسنجان با حضور مسئولین شهرستان و هیات ژاپنی به منظور اجرای پروژه مشارکتی جامع و پایدار اب در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. نوشته پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی با همکاری چینی ها در رفسنجان آغاز بکار کرد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.