کاشت بیش از 300 رقم پسته در 21 استان کشور

مدیرجدید موسسه تحقیقات پسته کشور گفت: در 21 استان کشور پسته کاری شده است ،در توسعه باغات پسته ،انتخاب ارقام مناسب است یکی از سیاستهای ما این است که بر روی پایه و رقم کار کنیم ،پایه های را باید براساس شرایط بررسی کنیم  و این مسئله جوابگو می باشد . نوشته کاشت بیش از 300 رقم پسته در 21 استان کشور اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.