اگر دیدگاه خود را عوض کنیم مشکلات کشاورزی حل خواهد شد

امان الله جوانشاه گفت : برای حل مشکلات باید دیدگاه و نگاه خود را تغییر دهیم اگر نگاه عوض شود مشکلات حل خواهد شد. نوشته اگر دیدگاه خود را عوض کنیم مشکلات کشاورزی حل خواهد شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.