برترین های مسابقه عکس کار و کارگری در رفسنجان شناخته شدند + عکس

نفرات برتر مسابقه عکس کار و کارگری در رفسنجان معرفی و تقدیر شدند. نوشته برترین های مسابقه عکس کار و کارگری در رفسنجان شناخته شدند + عکس اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.