محور اصلی شوراها نظارت است

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت :وظیفه شورا این است که در خصوص نارضایتی مردم راهکار ارائه دهد و همچنین در خصوص فساد در شهرداریها مبارزه نمایند محور اصلی شوراها نظارت می باشد . نوشته محور اصلی شوراها نظارت است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.