رفسنجان اولین شهر هوشمند کشور می شود

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان گفت : تا 9 ماه اینده رفسنجان به عنوان اولین شهر هوشمند کشور می شود ،شوراها نباید از ارتباطات و هوشمند سازی شهری غافل شوند. نوشته رفسنجان اولین شهر هوشمند کشور می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.