راه نجات رفسنجان از بحران آب کاهش سطح زیر کشت پسته است

استاندار کرمان گفت :با مشارکت و تعامل و اجماع مسولین بومی و محلی برخی مناطق را به عنوان پایلوت انتخاب کنیم و طرح را انجام دهیم ،راه نجات رفسنجان این است که سطح زیر کشت پسته را کاهش دهد و کشتهای جایگزین را ارائه دهیم . نوشته راه نجات رفسنجان از بحران آب کاهش سطح زیر کشت پسته است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.