شوراها و شهرداران، فعالیتهای خود را بر اساس هماهنگی با دستگاه های نظارتی کل کشور انجام دهند

انارکی محمدی گفت :قوانین زائد و بی کارامد را دنبال می کنیم ،یکی از بهترین کارها یی که می توانید انجام دهید هماهنگی با دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات کل کشور می باشد ،فعالیتهای خود را می توانید براین اساس انجام دهید . نوشته شوراها و شهرداران، فعالیتهای خود را بر اساس هماهنگی با دستگاه های نظارتی کل کشور انجام دهند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.