نمایشگاه عکس کار و کارگر در مجموعه عمارت امین با حضور جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد/تصاویر

نمایشگاه عکس کار و کارگر در مجموعه عمارت امین با حضور جمعی از مسئولین و عکاسان و به همت مس سرچشمه و اداره کارشهرستان افتتاح شد. نوشته نمایشگاه عکس کار و کارگر در مجموعه عمارت امین با حضور جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد/تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.