افزایش حقوق ها کمر کارگر و کارفرما را می شکند

امام جمعه رفسنجان گفت: افزایش حقوق ها کمر کارگر و کارفرما را می شکند چه بسا می تواند تدبیری صورت گیرد که این افزایش حقوق ها نباشد و هم کاهش نیازهای کارگر رقم بخورد. نوشته افزایش حقوق ها کمر کارگر و کارفرما را می شکند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.