قشر کارگر سنگ زیرین مشکلات جامعه است

فرماندار رفسنجان گفت: جامعه کارگری جامعه ای شریف ، کم توقع و زحمت کش و سنگ زیرین مشکلات جامعه بوده است، تولید کشور را سعی و تلاش کارگر سر پا نگه می دارد و اگر کارگر نباشد چرخ تولیدات جامعه بر زمین می ماند. نوشته قشر کارگر سنگ زیرین مشکلات جامعه است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.