فعالیت 40 هزار کارگر بیمه شده در شهرستان رفسنجان

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان نزدیک به 40 هزار کارگر بیمه شده در شهرستان رفسنجان با چهار شعبه تامین اجتماعی فعالیت دارند که به نسبت به استان به 308 هزار کارگر سهم قابل توجهی است. نوشته فعالیت 40 هزار کارگر بیمه شده در شهرستان رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.