نگاه ما به جوانان باید واقع گرایانه باشد نه نگاه فردی و سلیقه ای

امام جمعه موقت رفسنجان گفت: جوانان را در مسئولیت های مهم و اساسی به کار گیرند؛ جوانان این کشور قابلیت های فراوانی دارند. نگاه ما به جوانان باید واقع گرایانه باشد نه نگاه فردی و سلیقه ای. نوشته نگاه ما به جوانان باید واقع گرایانه باشد نه نگاه فردی و سلیقه ای اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.