اولین دوره مسابقات نجات تخم مرغ و پل ماکارونی ویژه دختران در رفسنجان برگزار شد / تصاویر

اولین دوره مسابقات نجات تخم مرغ و پل ماکارونی(لکوپل) در مدرسه متوسطه دوره دوم استعدادهای درخشان(فرزانگان)رفسنجان به همت پژوهش سرای امام محمد باقر برگزار شد. نوشته اولین دوره مسابقات نجات تخم مرغ و پل ماکارونی ویژه دختران در رفسنجان برگزار شد / تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.