مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم صداقت در رفسنجان افتتاح شد / تصاویر

مرکز خدمات جامع سلامت رفسنجان به نام مرحوم حاج مهدی صداقت با حضور مسئولین به بهره برداری رسید. نوشته مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم صداقت در رفسنجان افتتاح شد / تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.