همکاری‌های اقتصادی به زبان مشترک و پویایی نظام آموزش عالی کشورها بستگی دارد

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان گفت :ما معتقدیم محصولات علمی و رهاوردهای مختلف از طریق این نشست‌ها مهم است ، تجارب آزموده شده جهان نشان می‌دهد که همکاری‌های اقتصادی به زبان مشترک و پویایی نظام آموزش عالی کشورها بستگی دارد. نوشته همکاری‌های اقتصادی به زبان مشترک و پویایی نظام آموزش عالی کشورها بستگی دارد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.