23 هزار دانشجوی افغان در ایران شاغل به تحصیل هستند

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری در امور بین الملل گفت: 15 هزار دانشجوی افغانستانی دردانشگاههای ایران تحصیل می کنند و 8 هزار نفر دانش آموز افغانستانی در کنکور امتحان داده اند نوشته 23 هزار دانشجوی افغان در ایران شاغل به تحصیل هستند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.