ذره ای از تخلفات شرکت ملی صنایع مس کوتاه نخواهیم امد / تاخیر در ایجاد کارخانه اسید خیانت به کارگران است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :گزارش نهایی تخلفات شرکت مس اماده خواهد شد ،باید طبق قانون عمل شود و ذره ای سر سوزن از تخلفات هر کسی که در شرکت بوده چه به صورت قصور یا غیره کوتاه نخواهیم امد . نوشته ذره ای از تخلفات شرکت ملی صنایع مس کوتاه نخواهیم امد / تاخیر در ایجاد کارخانه اسید خیانت به کارگران است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.