حفظ و احیاء بهره برداری از منابع طبیعی کار اصلی ماست

مسعود حیدری گفت : حفظ و احیاء بهره برداری از منابع طبیعی کار اصلی ماست . نوشته حفظ و احیاء بهره برداری از منابع طبیعی کار اصلی ماست اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.