میزبانی پاسداران از شهید تازه تفحص شده در رفسنجان / تصاویر

صبح امروز پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده منصور گروئیه خراسانی میهمان پاسداران رفسنجان در محل ناحیه مقاومت بود. نوشته میزبانی پاسداران از شهید تازه تفحص شده در رفسنجان / تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.