مسیر خواسته های مردم نباید عوض شود

امام جمعه رفسنجان گفت: مطالبه مردم باید به حق پاسخ داده شود ، مسیر خواسته ها نباید عوض شود مطالبه گری باید در جامعه وجود داشته باشد مسئولین به مطالبات به حق رسیدگی و توجه کنند. نوشته مسیر خواسته های مردم نباید عوض شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.