بزرگداشت روز رفسنجان برگزار شد

امشب طی مراسمی با حضور مردم و مسئولین رفسنجان سالروز پایین کشیده شده مجسمه شاه خائن در سال57 در این شهر گرامی داشته شد. نوشته بزرگداشت روز رفسنجان برگزار شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.