شفاف سازی راه پیشگیری از فساد / تیم اقتصادی دولت باید متناسب با جنگ اقتصادی امروز تغییر یابد

نماینده مردم راور و کرمان در مجلس گفت :شفافیت در اقتصاد کشورمهم است برای اینکه اثرش باعث کارایی بهتر خواهد شد . نوشته شفاف سازی راه پیشگیری از فساد / تیم اقتصادی دولت باید متناسب با جنگ اقتصادی امروز تغییر یابد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.