آیین تجلیل از خبرنگاران رفسنجان و انار برگزار شد / گزارش تصویری

آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستانهای رفسنجان و انار امروز با هماهنگی خانه مطبوعات رفسنجان و به همت مدیریت مس سرچشمه رفسنجان در هتل هیلان برگزار شد. نوشته آیین تجلیل از خبرنگاران رفسنجان و انار برگزار شد / گزارش تصویری اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.