کار خبری به منزله تیغ دولبه است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: کار خبری ارزش دارد و به منزله تیغ دولبه است که می تواند اثرات مثبت و منفی در جامعه داشته باشد . نوشته کار خبری به منزله تیغ دولبه است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.