گذرگاه های فرهنگی در شهر ایجاد می شود

شهردار رفسنجان با اشاره به سنجش ظرفیت های شهری در اجرای گذرگاه فرهنگی، گفت: برای نوروز آینده سه گذرگاه فرهنگی آماده خواهد شد و مردم و گردشگران می توانند از آن بهره ببرند. نوشته گذرگاه های فرهنگی در شهر ایجاد می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.